Uudised

Täiendavad piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks alates 29.10.2021

01.11.2021

Alates 29.10.2021  on maskikandmine meie spordihoone üldkasutatavates ruumides ( fuajee, koridorid, riietusruumid) alates 12. eluaastast kohustuslik kõikidele, s.h nii vaktsineerimata kui ka vaktsineeritud külastajatele. Maski ei pea kandma tegevustes, kus see ei ole võimalik (nt sportimisel, veega kokkupuutel), samuti koolilapsed kehalise kasvatuse tundides.

Kuigi alates järgmisest nädalast (01.11) peavad esitama COVID tõendi ka 12-17-aastased (kaasa arvatud), on alaealised vabastatud tõendi esitamisest sportimisel ja treenimisel, sest kõigis nendes valdkondades kehtib lastele ja noortele samasugune testimise, lähikontaktsuse ja eneseisolatsiooni kord nagu koolielus.Küll aga tuleb neil tõend administraatorile kontrollimiseks esitada individuaalselt (nt suplema, jõusaali või sauna tulles) spordikeskusse pääsemiseks.

Kuna alaealistele avanesid vaktsineerimisvõimalused täiskasvanutest oluliselt hiljem, saavad nemad vaktsineerimiskuuri läbimise või haiguse läbipõdemise tõendi kõrval spordikeskusse tulla ka koroonaviiruse PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse tõendiga.

PCR test peab olema tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ning antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 enne spordikeskusse tulekut. Aktsepteerime ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemust. Kohapeal, koolis või kodus tehtud testiga spordikeskusse ei pääse.

Vanemate kui 18-aastaste noorte puhul kehtib jätkuvalt vaid vaktsineerimise või läbipõdemise tõend.

Täiskasvanud treenijate puhul on COVID tõendi esitamine jätkuvalt kohustuslik ning alates esmaspäevast (01.11) kehtib COVID tõend üksnes koos isikut tõendava dokumendiga.

Lapsevanemal/saatjal on jätkuvalt lubatud väikelast treeningule lühiajaliselt (kuni 15 min) saata ja sealt tuua ka COVID tõendit esitamata, kuid kindlasti on nõutav mask! 
 

Tagasi